وعملیات پول‏شویی در چند مرحله صورت می‏گیرد:
اولین مرحله،از فرایند جرم پولشویی، موقعیت‏یابی یا تزریق وجوه حاصل از فعالیتهای غیر قانونی به شبکه مالی رسمی ،با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزارها و دارایی های مالی است
این مرحله را لایه سازی یا مرحله انشعابی یا تحرکی نیز نامیده می شود ودر این مرحله پول نامشروع در درون موسسه مالی که ابتدابه انجا سپرده شده است به چندین شاخه منشعب گردیده یا از درون چندین موسسه عبور داده شده یا به نحوی دستکاری می شود که تنها یک چهره حقیقی از مبدا وماخذایجاد پول بجای ماندآخرین مرحله پول‏شویی “ادغام و ترکیب” است. در این مرحله، وجوه غیرقانونی توسط برخی فعالیت‏های ساده و یا پیچیده، با بدنه اصلی اقتصاد کشور ادغام می‏شوند
از روشهای پولشویی می توان سنتی والکترونیکی را نام بردکه روشهای کنونی این جرم می باشد در مرحله اول پولشویی به روش سنتی که مرحله جایگزینی نام دارد، اولین قدم، انتقال فیزیکی پول نقد است. عمده ترین روش هایی که در این مرحله مورد استفاده قرار می گیردعبارت است از: سپرده گذاری درآمدهای ناشی از جرم و فعالیت های مجرمانه در بانک های داخلی یا سایر مؤسسه های مالی، سپرده گذاری در بانک های خارجی، خرید کالاهای با ارزش و یا به کار انداختن درآمدهای مجرمانه در رستوران ها، هتل ها و قمارخانه ها و کسب پول های تحصیل شده از این طریق.اما در پولشویی الکترونیکی، جهت انجام مرحله جایگزینی، پولشو می تواند به راحتی و با استفاده از پول های الکترونیکی و توسط کارت های هوشمند، درآمدهای مجرمانه اش را با قابلیت بی نامی یا ناشناختگی که به صورت پول الکترونیکی درآمده، رد و بدل کند.
این پول ها می تواند در خرید پول های خارجی یا کالاهای با ارزش مورد استفاده قرار گیرد تا اینکه دوباره فروخته شود و به این ترتیب از پول الکترونیکی جهت جایگزین شدن پول کثیف استفاده می شود. با این امکانات، دیگر پولشو نیاز به قاچاق پول یا هرگونه تراکنش چهره به چهره نخواهد داشت؛زیرا به راحتی می تواند درآمدهای مجرمانه اش را به شکل پول الکترونیکی درآورده و از مرز منتقل سازد یا با آن ها کالاهای لوکس و ارزهای خارجی خریداری کند. بدین ترتیب مهم ترین امتیاز این روش در پولشویی الکترونیکی نسبت به روش های سنتی، حذف تراکنش های چهره به چهره و اختفای هویت است در این مرحله مجرم سعی می کند تا پول را از منشأ اصلی اش جدا کند. او می تواند به سادگی این کار را به وسیله انتقال پول از طریق شماره حساب در بانک های مختلف به منظور خرید ظاهری کالاها جهت فروش مجدد یا از طریق شرکت های برون مرزی1 که در نظام های حقوقی مختلف قرار دارند، انجام دهد. در صورتی که به افراد اجازه داده شود به صورت اینترنتی افتتاح حساب کنند، بدون نیاز به ارائه مدارک و اسناد هویتی واقعی آنان، این مرحله می تواند ساده تر انجام گیرد.
کاملاً واضح است که ریسک این سازوکارهادر روش سنتیبسیاربالا است. اما در پولشویی به روش الکترونیکی یک راه ساده این است که پولشو با ایجاد یک شرکت پوششی که قرار است ظاهراً خدماتی را ارائه کند، مانند فراهم کنندگان خدمات اینترنتی، یک حساب بانکی افتتاح می کند. پولشو حتی ملزم نیست تا خدماتی را هم ارائه دهد. در مقابل، او از این شرکت به عنوان یک پوشش استفاده می کند تا این طور وانمود شود که خدماتی که فراهم می گردد در عوض پرداخت وجوهی است که این وجوه ( در حقیقت) منشأ مجرمانه داشته و از مرحله دوم ( مرحله طبقه بندی و لایه لایه کردن) نیز گذشته است.
بررسی مقایسه ای مراحل پولشویی سنتی و مدرن این نتایج را به دنبال دارد:
1) عدم نیاز به طی مراحل سه گانه جهت تطهیر اموال نامشروع، 2) عدم نیاز به ارتکاب جرائم دیگری نظیر جعل ، قتل، تهدید و یا حتی تطمیع کارمندان مؤسسات مالی و بانک ها، 3) رسیدن به بیشترین منفعت در کمترین زمان ممکن و با کم ترین هزینه، 4) تهدید رعایت حریم خصوصی کاربران شبکه ای و امکان سوءاستفاده از سوی پولشو، 5) امکان اختفای هویت و عدم احراز هویت مشتری که موجب موفقیت پولشویان می گردد؛زیرا به لحاظ عدم تعامل چهره به چهره در تراکنش های الکترونیکی ممکن است کاربر غیر از فردی باشد که حساب را باز کرده، 6) امکان بالقوه شکستن مرزهای ملی و دشواری تعیین مکان جرم پولشویی و مرتکب آن و تأثیر این امر صلاحیت کیفری کشورها.
پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک هاو….تنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است؛ به این معنا که استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، ارتکاب پولشویی را بسیار ساده کرده و ریسک آن را در مقایسه با پولشویی سنتی کاهش داده است.
عملیاتی که امروزه به عنوان پول‌شویی شناخته می‌شود سابقه طولانی دارد؛ چنان‌که به نظر برخی از محققان: “هیچ‌کس نمی‌تواند واقعاً یقین داشته باشد که پول‌شویی اولبار چه زمانی شروع شده است. به هر‌حال ما می‌توانیم مطمئن باشیم که این عمل طی چندین هزار سال اتفاق می‌افتاده است وپولشویی به هر حال، جرم پول شویی امروزه در سطح بین المللی به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته و در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای متعددی جرم انگاری شده است که در قسمت‌های بعدبه بعضی از این اسناد اشاره خواهد شد.
در حقوق ایران نیز علاوه بر وجود اصل 49 قانون اساسی که دولت را موظف به ضبط و مصاد‌ره و استرداد ثروت‌های نامشروع ‌کرده است وجرم‌‌انگاری و تعیین مجازات برای عملیات پول‌شویی، و با توجه به آثار زیان باری که این پدیده برجنبه‌های اقتصادی،‌ اجتماعی و سیاسی کشور به‌جای می‌گذارد، تردیدی در لزوم جرم انگاشتن و تعیین مجازات برای این پدیده باقی نمی‌ماند.
مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی به دو بخش تقسیم می‌شود:الف- مستندات بین‌المللی و منطقه‌‌‌ای؛ب- مستندات داخلی
در دهه ‌های اخیر در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای متعدد و مهمی اقدام به جرم انگاشتن پول‌شویی شده است ومستندات جرم‌انگاری پول‌شویی در ایران به مستندات فقهی و مستندات حقوقی تقسیم می‌شود.
1.مستندات فقهی موجود در این‌باره، آیاتی از قرآن کریم و نیز روش برخورد امام ‌علی(ع) با اموال نامشروع است.
2. منظور از مستندات حقوقی در مورد پول‌شویی، بررسی متن “قانونی” و به عبارت دیگر،”عنصر قانونی” پول‌شویی نیست؛ زیرا صرف نظر از فقدان چنین متنی در حقوق ایران، در صورتی که چنین قانونی وجود داشت، دیگر نیازی به جست و جوی “مستند حقوقی ” برای آن نبود. بنابراین مقصود از این عبارت، یافتن زمینه و بسترهایی است که بتواند در جهت جرم‌انگاری پول‌شویی مورد استفاده قرار گیرد.
درایران نیزقبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قوانینی در خصوص جلوگیری از ارتکاب به این جرم وجود داشت اما کافی نبوده و به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی ،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند،واژه ای که در آن زمان بانک های کشور کمتر با آن آشنا بودند . عدم وجود خط مشی ودستورالعمل در این رابطه ،حیات بانک داری بین المللی کشور را با تهدید مواجه می ساخت و لذا بانک مرکزی ج.ا.ا،راسا اقدام به تدوین مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار نمود و در ماده 7 آن کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را مکلف به تدوین دستورالعمل نظام بانکی کشور نمود .از آنجا که بانک ها راسا اقدامی در این خصوص به انجام نرساندند و با توجه به عدم وجود تجربه و آموزش چنین امکانی نیز برای آنها وجود نداشت،بانک مرکزی ج0ا0ا، دستورالعمل مقررات پیش گیری از پولشویی در موسسات مالی را نیز تنظیم و اواخر سال 1381،آن را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود .
در تاریخ 27/6/1381 هیئت وزیران نیز لایحه مبارزه با پولشویی را تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود . لیکن تصویب این لایحه در مجلس با وقفه ای طولانی مواجه شد ،به طوری که این لایحه در دو دوره مجلس در دستور کار قرار داشت .اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ 17/11/1386، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ودر تاریخ 26/12/1386نیز آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور به تصویب هیات دولت رسید.
1.بیان مسئله
1.چه تمهیداتی در جهت مبارزه با پولشویی در حقوق ایران وبین الملل اندیشیده شده است ؟
2.قوانین وضع شده به چه میزان اثر بخش می باشد ؟
2.سوالات وفرضیه های پژوهش
1.قوانین ومقررات پولشویی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق بین الملل در مراحل ابتدایی واولیه آن قرار دارد.
2. نهادهای مالی-بانکی اقدامات نظارتی موثری در جهت تقویت فرایند مبارزه با پولشویی دارند.
3.پیشینه تحقیق
تجلی(1390)کتابی تحت عنوان مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم در بانکها تالیف کرده است .
هدف از تالیف ،ارایه آموزشهای لازم به مدیران و کارکنان بانکهاو اشخاص مشمول قوانین ومقررات مبارزه با پولشویی می باشد.
تذهیبی (1389)کتابی تحت عنوان پولشویی وروشهای مبارزه با آن مورد تالیف قرار داده است.
هدف از تالیف،جمع آوری ضوابط ورویدادهای مربوط به پولشویی وارایه آن وراهکارهای جلوگیری از ارتکاب جرم آمده است .
شهریاری (1386)کتابی تحت عنوان پولشویی در اسناد بین المللی حقوق ایران تالیف نموده است.
هدف از تالیف،به بررسی ابعاد جرم مذکور وراههای مبارزه با آن وضررورت مبارزه با جرم پولشویی پرداخته است.
جزایری در سال(1383 )مقاله ای تحت عنوان ارکان مهم مبارزه با پولشویی انجام داده است .
هدف این مقاله پرداختن به دو مورد از ارکان مهم پولشویی که عبارتند از :شناسایی مشتریان و واحد اطلاعات مالی است .
میرمحمدصادقیدرسال(1382)مقالهای تحت عنوان پولشویی وارتباط آن باجرایم دیگرنجام داده است.
هدف از این مقاله میزان پولشویی درسطح جهان وشیوه های انجام آن مورد بررسی قرار گرفته است .
یار احمدی در سال(1388)پایان نامه ای تحت عنوان تطبیق قوانین مبارزه باپولشویی در ایران وفرانسه پرداخته است .
هدف از این پایان نامه شناسایی قوانین مبارزه با پولشویی و روشهای مقابله با آن در حقوق ایران وفرانسه است.
دراین پایان نامه هدف تعاریف پولشویی در حقوق ایران وبین الملل بوده وضرورت مقابله با این جرم واقدامات صورت گرفته مورد بررسی قرار می گیرد.که در موارد بالا به مشاهده نمی گردد.
4.سازمان‌دهی
این تحقیق شامل دو بخش بوده که هر بخش شامل دو فصل می باشد .
در بخش اول پیرامون تعاریف ،تاریخچه وانواع روشهای پولشویی پرداخته است .
در بخش دوم ضرورت جرم انگاری واقدامات صورت گرفته در ایران و عرصه بین الملل مورد بررسی قرارگرفته است
5.اهداف تحقیق
1.بررسی تعاریف در مورد پولشویی وبیان روشهای ارتکاب جرم می باشد .
2.شناساییقوانین پولشوییرا درسطح بینالملل وایران بوده وتبیین ضرورت مبارزه باپولشویی میباشد.
6.نوع وروش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است استفاده از روش تحلیلی نیز بر مبنای آمارها ونظرات پژوهشگران واسناد بین المللی ومنطقه ای ومقررات داخلی صورت گرفته است .گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده وتحریر مطالب با استفاده از کتب و مقالات فارسی ،عربی ،متون ترجمه شده از زبانهای خارجی توسط محققین می باشد .

بخش اول
کلیـات

فصل اول- تعریف مفاهیم و تاریخچه
در ابتدای این فصل که متشکل از دو گفتار می باشد در گفتار اول به معانی پول کثیف و پولشویی در ایران و عرصه بین الملل به دو جنبه لغوی واصطلاحی پرداخته و در گفتار دوم به تاریخچه وزمینه های پولشویی خواهد پرداخت.
گفتار اول- مفاهیم اساسی
بند اول- تعریف پول کثیف
در ابتدابه تعریف پول کثیف در ایران (لغوی و اصطلاحی )خواهیم پرداخت با توجه به اینکه اصطلاح جدیدی در ایران وحتی عرصه بین الملل می باشد .
الف- درحقوق ایران
1. معنای لغوی
پول کثیف متشکل از دو کلمه ی پول و کثیف می باشد که در این قسمت به تعریف لغوی این دو خواهیم پرداخت ،پول: آن چه که معیار ارزش مادی است و به عنوان وسیله مبادله مورد استفاده قرار می گیرد2.کثیف: به معنای آلوده-ناپاک 3میباشد که می توان برای هر مورد نیز مواردی را بیان نمود که در بهتر فهمیدن مطلب موثر می باشد ناپاک غیرخالص ، مغشوش وآلوده را در همان منبع مالیده به چیزی ، آغشته معنا نمود که با توجه به اینکه پول کثیف در فرهنگ لغت یافت نمی گردد میتوان از لحاظ لغوی این گونه معنا نمود هر نوع وسیله مبادله ای که با تماس و یا عملیاتی ناپاک و مغشوش شده باشد حال در این بین محسوس بوده ویا اینکه غیر محسوس باشد.
2. معنای اصطلاحی
هرکشور براساس ضوابط داخلی و قوانین جاری خود تعریفی از درآمدهای قانونی و غیر قانونی دارد. بنابراین اطلاق درآمد ثروت یا منابع غیرقانونی براساس قوانین هر کشور ممکن است مصادیق متفاوت داشته باشد. بعض مصادیق درامد غیر قانونی که میتوان به آن اشاره نمود عبارتند از :4
1-قاچاق مواد مخدر وداروهای آرام بخش
2-قاچاق انسان واعضای بدن انسان
3-دزدی، ربا خواری، رشوه وفساد
4-فرار از مالیات
5-تروریسم
با توجه به موارد مذکور پولی که از درآمد انها حاصل گردد همان اغشته شدن را به خود گرفته و موجب الودگی ان می گردد که ان را پول کثیف می نامند .در ایران با توجه به قوانین حاکم می توان منابع پول کثیف را در مصادیق بالا یافت نمود که مهمترین ان مفاسد اقتصادی ازجمله اختلاس و قاچاق کالا ومواد مخدر اشاره نمود که در قانون نیز برای انها مجازات در نظر گرفته شده است وعلاوه بران درآمدهایی که منجر به پول کثیف می گردد به دلیل فعالیت غیر قانونی مجرم شناخته می شوند پس بنابراین منشا درامد غیر قانونی میباشد
ب تعریف پول کثیف در عرصه بین‌المللی
1.معنای لغوی
در عرصه بین الملل نیز در تعریف پول کثیف به دو حالت لغوی و اصطلاحی پرداخته که شرح ان در ذیل خواهد امد .
در فرهنگ لغت های انگلیسی به صورت ترکیبی پول کثیف5را نمی توان یافت بلکه با تجزیه آن به دو کلمه dirty وmoney می توانیم معانی ان را استخراج نماییم.
در ترجمه dirty در فرهنگ لغت معنی زیر را می بینیم: کثیف،پلید،چرک،زشت،پرخش،ژیژ،کثیف کردن(فعل) و در ترجمه کلمه money ،به معانی پول، سرمایه، ثروت، اسکناس،سیم دست می یابیم.پس می توان در ترجمه ترکیبی هر ثروت و سرمایه ای که کثیف بوده و آلوده می باشد حال از هر راه غیر قانونی که کسب شده باشد را پول کثیف نامیده و در سطح بین الملل نیز شناخته شده می باشد وسازمان ها وکشور های مختلف نیز در خصوص جلوگیری از ان تدابیری اندیشیده شده است .
2. معنای اصطلاحی
پول کثیف ناشی از عملیات مجرمانه است، که درآمدهای غیر قانونی که در ایران به ان اشاره شدبا ضوابط بین المللی نیز تطابق داشته وبا این تفاوت که علاوه برانها موارد دیگر از جمله سوءاستفاده از حق مالکیت معنوی و….را می توان نام برد6با این توضیح که انجام بعضی از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقی مذموم است، در حالی که ارتکاب بعضی از اعمال علاوه بر مذموم بودن موجب محکومیت شخص خواهد شد. یعنی قانون با اعمال مجازات، می‌خواهد از جامعه محافظت نماید. بدیهی است درجه و میزان مجازات متعلق به جرائم بر مبنای این تقسیم بندی یعنی از خاکستری به کثیف متفاوت است.درآمدهای نامشروع که به پول های کثیف معروف است را می توان به سه دسته تقسیم کرد .
پولهای خاکستری: درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولا” برای فرار از مالیات این کارها را انجام می دهند ویا به پولی اطلاق می‌شود که ناشی از عملیات غیرقانونی یا حتی قانونی است
پول ملتهب: پول ملتهب به نوعی پول اطلاق می‌شود که به لحاظ تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از کشورها خارج و به مناطق امن روانه می‌شود. با این توضیح که اکثر اوقات پولشویی با فرار سرمایه از کشورها همراه است که آن هم ترکیبی از پول کثیف، خاکستری و حتی پول‌های تمیز می‌باشد
پول سیاه : درآمدهایی که از راه قاچاق کالا و مواد مخدر و ثروت های نامشروع دیگر به دست می آید به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی در صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است.
بند دوم- معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران
با توجه به موضوع این تحقیق پس از تعاریف ابتدایی در این خصوص به تعریف پولشویی در ایران پرداخته تابا توجه به تعاریف بتوان به نتایج در این مورد دست یافت .
الف- معنای لغوی پول شویی
پس از شناسایی و تعاریف در مورد پول کثیف حال می توان به تعریف پولشویی پرداخت که متشکل از پول و مصدر شستشو که شستن است وپولشویی ویا تطهیر پول در زبان فارسی به معنای پاک کردن ؛غسل دادن ؛اب کشیدن میباشد7 ودرمنبع دیگرپاکیزه ساختن با اب می باشد 8وپول نیز وسیله دادوستد است 9زر و سیم یا فلز دیگرمسکوک رائج .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پولشویی به صورت مرکب درفرهنگ لغت ها یافت نمی گردد که به همین دلیل ما در این تحقیق به تجزیه ان پرداختهوتعاریف لغوی این دوکلمه شستن وپول راازفرهنگ لغتهای مختلف استخراج نمودهایم .
ب- پولشویی در اصطلاح
پولشویی یا تطهیر درآمد ناشی ازجرم یا پاک نمایی اموال ناشی از جرم اصطلاحاتی هستند که در جهت تبیین وبیان این فرایند بکار برده می شوند.واستفاده از پولشویی به جای تطهیر درآمد ناشی از جرم مناسب تر است زیرا تطهیر به معنای پاک کردن دارای بار ادبی مثبت است و پدیده مجرمانه مورد نظر باید با تعبیری بیان شود که این بار را نداشته باشد 10منظور از “تطهیر مال”، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است، به گونه‌ای که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا دشوار گردد.11
ماده 1 لایه مصوّب 27 شهریور 1381 مقرّر می‌دارد:
جرم پول‌شویی عبارت است از: هرگونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملّک دارایی با منشأ غیرقانونی، به طور عمدی و یا علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده.
در تعریفی دیگر از “پول‌شویی” آمده است:
پول‌شویی روی دیگر یا نیم‌رخ مالی فعالیت‌های بزه‌کارانه و فریبنده مجرمانه است که طی آن درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی طی روندی در مجاری قانونی تطهیر و پاک می‌شود.12
به عبارت دیگر، “پول‌شویی” فرایندی است که طی آن منبع اصلی درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه مخفی نگه داشته شده و به این درآمدها جلوه‌ای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده شود.13
صرف‌نظر از تفاوت‌های موجود در تعریف‌های مذکور، که متأثر از سیاست‌های جنایی متفاوت هستند و صرف‌نظر از اینکه درآمدهای ناشی از جرم را موضوع پول‌شویی بدانیم یا درآمدهای حاصل از اعمال نامشروع و غیرقانونی و صرف‌نظر از اینکه آنچه که مورد تطهیر قرار می‌گیرد، پول نقد باشد یا هر چیز دارای ارزش مالی، وجوه مشترک تعاریف مذکور را می‌توان این موارد دانست: حصول درآمد از یک فعل یا ترک فعل مجرمانه یا غیرقانونی، دست زدن به فعل و انفعالاتی برای پنهان کردن منبع درآمدهای مذکور، و علم مرتکب نسبت به منبع درآمدهاست.
به عبارت دیگر یک فعالیت غیر قانونی است که طی انجام ان عواید ودرآمدهای ناشی از فعالیتهای غیر قانونی به نحوی ،ظاهری قانونی به خود بگیرد ،به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول به ظاهرتمیزتبدیل گشته وبه چرخه اقتصاد رسمی وارد میشود پولشویی فعالیتی مجرمانه،در مقیاس بزرگ،گروهی،مستمر ودرازمدت است که ممکن است از مرزهای جغرافیایی کشور مفروض نیز فراتر رود.14

و این عملیات یک روش معمول برای کسب سود از فعالیتهای غیر قانونی توسط مجرمان است اعمال خلاف قانون که باعث ایجاد درآمد برای گروههای سازمان یافته جنایی می شود طیف وسیعی ازفعالیتهای قاچاق مواد مخدر ،تقلبات ،ادم ربایی و جاسوسی وهمچنین تقلبات اینترنتی وقاچاق کالارادر بر می گیرد15
براساس ماده2قانون مبارزه با پولشویی ایران که در سال 1386به تصویب رسید جرم پولشویی اینگونه تعریف شده است :
1. تحصیل ،تملک،نگهدای یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به اینکه به طور مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست امده باشد .
2.تبدیل ،مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی ان با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول اثار وتبعات قانونی ارتکاب ان جرم نگردد .
3.اخفا یا پنهان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل وانتقالات، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد .
بند سوم-تعریف پولشویی‏ درعرصه بین الملل
اصطلاح پولشویی در عرصه بین الملل قدمتی بیشتر داشته و و تعاریف بهتری نیز می توان برای ان چه در فرهنگ لغت و چه در مباحث اصطلاحی می توان یافت که شرح ان در موارد ذیل خواهد امد .
الف- تعریف لغوی
بر اساس تعریف “فرهنگ انگلیسی آکسفورد” ، پول‏شویی “… عبارت است از انتقال وجوهی با منشاء مشکوک یا غیرقانونی و معمولاً در ارتباط با یک کشور خارجی و بازیافت16 مجدد آن در جامه آنچه به نظر می‏رسد پاک17 باشد یا از منابع قانونی تحصیل شده باشد”.18 منبع خارجی ذکر شده در “فرهنگ آکسفورد” محتمل الوقوع است لیکن ممکن است جامعیت نداشته باشد.
در عبارات دیگری، از واژه‏های “پول داغ”19، “پول خاکستری”20، “پول کثیف21″، “معاملات کثیف22″، “درآمدهای کثیف23″، “پول سیاه24” و نیز در قالب کلاهبرداری‏های مختلف، از جمله “کلاهبرداری بانکی25″، “کلاهبرداری انتقال26″، “کلاهبرداری توسط نامه27″، “کلاهبرداری از اسرار28” و جرائم مشابه دیگری نظیر “فرار از مالیات29″، “رشوه‏خواری30″، “جنایات سازمان یافته31″، “اغفال و انحراف32″، “معامله جنسی33″، “تجارت‏های پَست34″، “استثمار در مزرعه‏داری35″، “دزدی اموال دولتی36″، “معاملات مواد مخدر37″، “معاملات غیرمجاز اسلحه38″، “کلاهبرداری39″، “کلاشی و اخّاذی40″، “قاچاق کردن41″، “قاچاق انسان”، “فحشاء غیرقانونی42″، “فساد و انحراف43″، “جعل اسناد44″، “کلاهبرداری و حیله با اشیاء هنری و عتیقه‏ها45″، و “کلاهبرداری مالیاتی46” سخن رفته است.
پول‏شویی را “سومین تجارت مهم جهان” نامیده‏اند و این جمله به کرّات در منابع پول‏شویی تکرار شده است47؛ به همین دلیل، گاه می‏بینم به عنوان یک “علم” از آن یاد می‏شود48. گاهی پیشرفت‏های مرتبط با “مقابله با پول‏شویی”49زمینه را برای “شکارپول‏های کثیف”50 فراهم می‏آورد. هم‏چنین از اصطلاحات ترکیبی دیگری نظیر پول‏شویی با “تجارت اعتباری”51، “تجارت هوشمند”52، “پول‏های عمده”53، “ضد پول”54، “جنایت در فضا”55، یا “پول در فضا”56 استفاده می‏شود. می‏توان گفت که تأمین مالی تروریسم پول‏شویی در خلاف جهت است، یعنی پول بالقوه پاک را می‏توان برای مقاصد غیر قانونی وارد مجراهای مالی کرد
در قانون‏گذاری چون مرز فعالیت‏های قانونی و غیرقانونی با دو محور اعتبار زمان (عطف به ماسبق شدن) و اعتبار مکان (مرزهای سیاسی کشورها) تغییر می‏کند، نمی‏توان پرسید که چرا کشورهای دیگر در امحاء موارد خلاف و غیرقانونی یک کشور همکاری نمی‏کنند. کنوانسیون‏های بین‏المللی به طور کلّی برای کشورهایی که به آنها ملحق شده‏اند در حکم قانون هستند. در عین حال که ممکن است قوانین خاص اجرای همه مفاد آن‏را نداشته باشند. بنابراین، نمی‏توان تعاریف پول‏شویی را از حیطه نفس جرائم مستثنی کرد. به طور مثال، اگر رباخواری، قمار بازی، و روسپیگری در کشوری جرم نیست نباید انتظار داشت درآمد حاصل از آن مشمول پول‏شویی شود، و در انتقال چنین ثروت‏هایی به کشورهای دیگر نیز همین قاعده برقرار خواهد بود.
ب- تعریف اصطلاحی


دیدگاهتان را بنویسید