ما حجم عظیمی از منابع علمی و تحقیقاتی را برای مطالعه و انجام پژوهش های علمی گردآوری کرده ایم

در لینک های زیر می توانید موضوعات اصلی این منابع را به تفکیک رشته دانلود نمایید

برای بقیه رشته ها هم می توانید به سایت منبع مراجعه نمایید

رشته پرستاری و پزشکی

رشته تاریخ

رشته زمین شناسی

رشته زیست شناسی
رشته حسابداری

رشته صنایع

رشته روانشناسی

رشته فیزیک

رشته مکانیک

رشته مدیریت

رشته معدن

رشته حقوق

رشته جانور شناسی

رشته صنایع غذایی

رشته مهندسی شیمی

رشته شیمی

رشته کشاورزی

همچنین برای دانلود متن کامل پایان نامه های خارجی می توانید به سایت سبز فایل مراجعه نمایید

مرجع دانلود پایان نامه های انگلیسی زبان  www.sabzfile.com